Uute sõimelaste lastevanemate koosolek toimub:

5.rühma õuealal (sõimerühm) – T, 1.juuni 2021 kell 11.00

Lastevanemate koosolekul palume osaleda ilma lapseta.

Sõimerühma lapsi ootame lasteaeda:

alates 30.augustist (5.RÜHM)

 

 

SUVERÜHMAD

SUVERÜHMADENA ON AVATUD:

Alates 1.maist on valverühm 4.RÜHM

JUUNI

1.RÜHM - 1. RÜHMA JA 2. RÜHMA lastele

3.RÜHM - 3. RÜHMA lastele

2.RÜHM - 4. RÜHMA ja 5. RÜHMA lastele

Alates 25.06 on avatud üks rühm (4.RÜHM)

JUULI

4.RÜHM- avaldusega suverühma lastele

AUGUST

1.RÜHM - 1. RÜHMA JA 3. RÜHMA lastele

TORI LASTEAIA SÜNNIPÄEV

 

TÄNA on meil sünnipäev,

täna on MEIL lahe päev,

TORI LASTEAED OOTAB OMA MEESKONDA LOGOPEEDI/ERIPEDAGOOGI

Pakume Sulle: meeskonnatööd sõbralikus kollektiivis,
ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust,
võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi,
pikka puhkust.

MOTIVATSIOONIKIRI NING HARIDUST JA KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVAD DOKUMENDID PALUME SAATA MEILILE lasteaed@torivald.ee 

Töökorraldus ja juhised COVID-19 viiruse leviku perioodil

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega perioodil 11.03 - 11.04.2021 soovitatakse lastevanematel lapsi mitte lasteaeda tuua, kui see pole vältimatult vajalik.

Lapse lasteaeda toomise vajaduse otsustab lapsevanem.