Rahulikku ja ilusat jõuluaega!

23.12-31.12 on lasteaias avatud üks rühm. 

Lapsed on valverühmas, milleks on 4.rühm

Parkimine (juuli-august)

Virula tänava pool käivad teetööd, seoses sellega soovitame juulis ja augustis kasutada saali/köögi/peaukse (Lasteaia tee) poolset parklat.

Vabandame ebameeldivuste pärast ning loodame, et koos suudame olla kannatlikud ja loovad! Muutustest anname jooksvalt teada.

 Tori Lasteaed

Puhkus

 

Viibin puhkusel 12.07-19.08.2021.

Kirju ei edastata automaatselt, palun vajadusel pöörduda vastutavate isikute poole.

Juulikuus vastab Teie küsimustele ja kirjadele õppealajuhataja

Jevgenia Polkovnikova

oppealajuhataja@torivald.ee

Tel:51969700

Augustikuus vastab Teie küsimustele ja kirjadele majandusjuhataja

Lili Jürissoo

Uute sõimelaste lastevanemate koosolek toimub:

5.rühma õuealal (sõimerühm) – T, 1.juuni 2021 kell 11.00

Lastevanemate koosolekul palume osaleda ilma lapseta.

Sõimerühma lapsi ootame lasteaeda:

alates 30.augustist (5.RÜHM)

 

 

SUVERÜHMAD

SUVERÜHMADENA ON AVATUD:

Alates 1.maist on valverühm 4.RÜHM

JUUNI

1.RÜHM - 1. RÜHMA JA 2. RÜHMA lastele

3.RÜHM - 3. RÜHMA lastele

2.RÜHM - 4. RÜHMA ja 5. RÜHMA lastele

Alates 25.06 on avatud üks rühm (4.RÜHM)

JUULI

4.RÜHM- avaldusega suverühma lastele

AUGUST

1.RÜHM - 1. RÜHMA JA 3. RÜHMA lastele

TORI LASTEAIA SÜNNIPÄEV

 

TÄNA on meil sünnipäev,

täna on MEIL lahe päev,

TORI LASTEAED OOTAB OMA MEESKONDA LOGOPEEDI/ERIPEDAGOOGI

Pakume Sulle: meeskonnatööd sõbralikus kollektiivis,
ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust,
tervisedenduse hüvitist,
võimalus taotleda tööd alustava tugispetsialisti toetust,
pikka puhkust.

Töökorraldus ja juhised COVID-19 viiruse leviku perioodil

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega perioodil 11.03 - 11.04.2021 soovitatakse lastevanematel lapsi mitte lasteaeda tuua, kui see pole vältimatult vajalik.

Lapse lasteaeda toomise vajaduse otsustab lapsevanem.