Tulest targem

Esitletud pilt: 

22.septembril käis külas Vändra Päästekomando, kes tutvustas tuletõrjeautot ja rääkis tuleohutusest