Uute sõimelaste lastevanemate koosolek toimub:

5.rühma õuealal (sõimerühm) – T, 1.juuni 2021 kell 11.00

Lastevanemate koosolekul palume osaleda ilma lapseta.

Sõimerühma lapsi ootame lasteaeda:

alates 30.augustist (5.RÜHM)