Õpimetoodikad

Õppe-ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks rakendame:

  • SA SUUDAD SEDA!

See maailmas väga populaarne programm õpetab positiivseid hoiakuid, sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, mis arendavad laste emotsionaalset vastupidavust, enesekindlust, organiseeritust, püsivust ning oskust luua ja hoida häid suhteid.

Need teadmised aitavad ületada suhtlusbarjääri ja takistusi akadeemilises edasijõudmises.

„Sa suudad seda!“ õppeprogramm toetab laste potentsiaali välja arendamist ja on esitatud huvitavate rollimängude, harjutuste, lühilugude ja laulude kaudu. Palju kasutatakse arutlusi, individuaalset ja grupitööd. Autor Michael E. Bernard PhD

Loe lisa: https://tarkusekoolitus.ee/sa-suudad-seda-ssslink opens on new page

  • KIUSAMISEST VABAKS!

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Loe lisa: http://kiusamisestvabaks.ee/link opens on new page

  • ÕUESÕPE

Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega.

Loe lisa: http://www.lasteaed.net/2009/06/23/ouesope-avastuslik-ope-ja-mang/link opens on new page

  • MONTESSORI PEDAGOOGIKA

Maria Montessori töötas välja õppevahendite kasutamise süsteemi, mis vastab lapse vajadustele erinevas vanuses. Laps saab vabalt valida meelepäraseid tegevusi. Õppevahendite kasutamine aitab lapsel luua tervikliku maailmapildi, mille laps omandab läbi harjutamise ja isikliku kogemuse. See aga loob aluse lapse positiivsele enesehinnangule.

Loe lisa: https://www.montessorieesti.ee/et/blogi/teooria/111-montessori-pedagoogikalink opens on new page

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 30.10.2023.