Lasteaeda vastuvõtu tingimused ja kord

Tori Lasteaed vastuvõtu tingimused ja kord 

Koha saamiseks Tori lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduselink opens on new page.

 

Esmane õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teistest omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

 

Juhul kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni 3 aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõpeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole (lastekaitsenõunik liina.lelovaasmaa@torivald.eelink opens on new page või tori@torivald.eelink opens on new page).

4-7 aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas pakkuda lasteaia kohta palume pöörduda haridusnõunik herve.merivald@torivald.eelink opens on new page poole.

Kohast loobumiseks täidab lapsevanem vastava avalduselink opens on new page.

 

Vanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast.

Ühest perest pärit Tori valla (edaspidi valla) lasteasutuses kohta kasutava teise lapse eest vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks on 50% osalustasu määrast tingimusel, kui vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.

Ühest perest pärit valla lasteasutuses kohta kasutava kolmanda ja iga järgmise lapse eest on vanem lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastatud tingimusel, kui vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.

Toiduraha maksumus 2.20

 

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 02.05.2024.